Friday, October 8, 2010

CERAI ~ tuntutan fasakh

Alasan membolehkan tuntutan fasakh

 Dalam Islam, walaupun perceraian adalah perkara yang dibenci, tetapi dalam keadaan atau situasi tertentu ianya dibolehkan. Hukum syarak memperincikan alasan yang boleh mensabitkan tuntutan fasakh. Merujuk kepada Akta atau enakmen undang-Undang Keluarga Islam, sebab-sebab yang membolehkan tuntutan fasakh adalah seperti beriku: -
    
“Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan berikut:

l Bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;

l Bahawa suami cuai atau tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan;

l Bahawa suami atau isteri dihukum dengan hukuman penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;

l Bahawa suami atau isteri tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah menurut hukum syarak, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;

l Bahawa suami mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami mati pucuk;

l Bahawa suami atau isteri gila selama tempoh dua tahun atau sedang menghidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;

l Bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya sebelum dia mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur 18 tahun dan dia belum disetubuhi oleh suaminya;

l Bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya iaitu antara lain

l Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan kelakuan aniaya;

l Berkawan dengan perempuan atau lelaki yang berperangai jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak;

l Cuba memaksa isteri hidup secara lucah;

l Melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami daripada menggunakan haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu;

l Menghalang isteri atau suami daripada menunai atau menjalankan kewajipan amalan agamanya; atau

l Jika suami mempunyai isteri yang lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak hukum syarak;

l Bahawa walaupun empat bulan berlalu tetapi perkahwinan itu belum disatukan kerana suami atau isteri enggan disetubuhi;

l Bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah, sama ada sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau hal keadaan lain yang diiktiraf oleh hukum syarak;

l Bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguhpun berkebolehan memberi izin yang sah, adalah seorang yang sakit mental, sama ada berterusan atau berselangan, dalam erti Ordinan Sakit Mental 1952 atau sakit mentalnya adalah daripada jenis atau setakat menjadikannya tidak layak untuk berkahwin; atau

l Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh mengikut hukum syarak.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails